Kronika

Kontakt

Kronika

Identyfikator ZHP

Identyfikator ZHP

Komisja Historyczna Hufca Poznań Nowe Miasto

pwd. Mateusz Łykowski - sprawy merytoryczne
mateusz_lykowski @ wp.pl

dh Michał Miśkowiec - sprawy związane ze stroną internetową
michal.miskowiec @ gmail.com

 


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
HUFIEC POZNAŃ NOWE-MIASTO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

Adres korespondencyjny:
os. Jagiellońskie 12, 61-227 POZNAŃ

 

Cała zawartość tekstowa, graficzna i inna witryny „Historia Harcerstwa Poznań-Nowe Miasto” jest własnością intelektualną Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto i podlega ochronie na podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie własności intelektualnej.