Kronika

1939-1945: Druga wojna światowa

Kronika

Identyfikator ZHP

Identyfikator ZHP

Druga wojna światowa to najtragiczniejszy okres w dziejach harcerstwa poznańskiego. Agresja Trzeciej Rzeszy Niemieckiej na Polskę i okupacja niemiecka przyniosły młodzieży Poznania śmierć, terror, przymusową pracę, wypędzenia, pozbawienie normalnego dzieciństwa i młodości. Oczywiście przerwana została także normalna praca harcerska. Jednak mimo ogromnie trudnych warunków, także w Poznaniu, w tym na prawobrzeżu (późniejszym Nowym Mieście) działała konspiracja harcerska. Harcerze i instruktorzy środowisk prawobrzeżnego Poznania walczyli także na różnych frontach z II wojny światowej - z bronią w ręku i w służbie cywilnej. Wielu z nich zginęło - na polu walki oraz w obozach koncentracyjnych i więzieniach, oddając życie za wolną Polskę.

Wiele wydarzeń związanych z działalnością harcerstwa i wojennymi losami harcerzy naszej dzielnicy nie jest dokładnie znanych i wyjaśnionych, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie dodatkowe informacje.

Cała zawartość tekstowa, graficzna i inna witryny „Historia Harcerstwa Poznań-Nowe Miasto” jest własnością intelektualną Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto i podlega ochronie na podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie własności intelektualnej.